Carrière

Volgens mij wordt het hoog tijd

Dat werkend Nederland

Erkent dat werken niet bedoeld is om je brood mee te verdienen

Leven gaat (meestal) samen met werken

Niet om een groot deel van je tijd

Te wachten op dat moment van ontspanning

Werken is bedoeld als een vorm waarin jij je levensmissie tot uitdrukking kunt brengen

Vrij & blij

Levenskracht in vol ornaat

Wie wil er dan niet carrière maken ;-)?