Correctie

Wat nou geen enkele houvast?

Wat dacht je van dat altijd aanwezige, liefdevolle en wijze Hart?

Dat in elk moment, hoe hard het ego ook schreeuwt, zich kan laten horen.

Dat in elk moment een Weten kan aanreiken wat houvast mag zijn ten tijden van de storm in ons menszijn.

Het is misschien onwennig wat het allemaal zegt. 

Mag er zoveel Liefde zijn voor jezelf? En voor de ander? Naar alles wat er gebeurt op deze Aarde?

Ja.

Geef het de tijd.

Het went wel ;-).