Zelf-kracht

Stel dat onze kwaliteiten zo groots zijn dat we de wereld ermee kunnen verblijden.
En we deze kracht in onszelf volledig naar buiten brengen.

Dat mag toch niet? Jezelf zo op de voorgrond zetten of laten zien zonder een spatje nederigheid?

Is het niet ego, als je jezelf kenbaar denkt te moeten maken aan de buitenwereld in de vorm van prestaties?
Ja, maar het is ook het zelfde ego wat kwaliteiten en potentieel, geschonken vanuit de bron, weg vaagt.

Tjonge, dat maakt het complex.

Wanneer is het hoogmoed of hoogdraverij, allemaal om het onderliggende gevoel van incompleet zijn in het ego te maskeren?
Of is het ego een saboteur die ons liever klein houdt dan groots laat voelen?

STOP

Luister, adem en zoek het antwoord niet langer in je hoofd.

Het antwoord ligt te wachten in ons Hart.
Dat kent enkel vreugde als het tot uiting brengt wat daar verscholen ligt ver achter de beperkende overtuigingen van het ego.

Als jij vreugde voelt (wat in het niets valt bij happy zijn vanuit het ego!) breng dan tot uiting wat hiermee verbonden is.

Ons Zelf laten zien gaat gepaard met een kracht, waar niet ieder ego mee kan omgaan, MAAR het ego evolueert mee als we het de gelegenheid geven om de grootsheid van ieders potentieel te ontmoeten.

Basta :-)!